Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.desk.nl en onze relaties. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Opslag en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

www.desk.nl

Desk.nl gebruikt op www.desk.nl cookies en scripts uitsluitend functioneel voor de werking van de website en om uw gebruik geanonimiseerd te analyseren. Met behulp van het laatste kunnen we functionaliteit, effectiviteit van onze dienstverlening, communicatie en propositie aanpassen en verbeteren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Op www.desk.nl bieden we de mogelijkheid pagina's te delen m.b.v. externe links naar Facebook, Twitter en LinkedIn of ons adres op te zoeken via Google.maps. Daarbij worden door Desk.nl geen gegevens vastgehouden en/of gedeeld.

Opslag en verwerking van gegevens

Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met het beoogde gebruik van onze website, onze verwerkingsovereenkomst, algemene voorwaarden, onze beveiligingsstandaarden en de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Deze gegevens worden niet langer onder ons gehouden dan voor de hierna genoemde doeleinden noodzakelijk is en nadien verwijderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Gegegevens worden door Desk.nl uitsluitend opgeslagen in de EU en niet gedeeld met derden tenzij een dwingend rechtelijk besluit of wet daartoe verplicht.

Doeleinden van de opslag en verwerking van gegevens

Algemene bezoekgegevens worden uitsluitend bijgehouden om geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit, effectiviteit, onze dienstverlening, communicatie en propositie kunnen aanpassen en verbeteren.

Door u achtergelaten persoonsgegevens worden door ons uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het verlenen van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. AVG grondslag: De uitvoering van de overeenkomst.

Door u binnen het gebruik van de voor u ontwikkelde online oplossing achtergelaten gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt ten behoeve van uw gebruik en doelstellingen. Deze gegevens zijn binnen Desk.nl intern uitsluitend en onder strikte voorwaarden toegankelijk voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van informatie op www.desk.nl gebruik van voor het gebruik van de website noodzakelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De door ons ingezette tooling maakt gebruik van cookies om ten behoeve van uw gebruiksgemak, uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Hierbij worden geen persoonsgegevens of gegevens gebruikt die gebruikers persoonlijk identificeren.U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Analyse & statistieken: Google Analytics

Binnen www.desk.nl maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze online media activiteiten zijn. Google maakt daartoe gebruik van scripts en cookies. Het Google-account van Yucan is ingesteld op het niet delen van gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan verkregen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Route naar Desk.nl: Google maps

Binnen www.desk.nl maken wij gebruik van Google Maps om te laten zien waar wij zijn gevestigd. Google maakt daartoe gebruik van scripts en cookies. Het Google-account van Yucan is ingesteld op het niet delen van gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan verkregen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Social media; LinkedIn, Facebook & Twitter

Op www.desk.nl zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Dit zijn externe links waarbij door Desk.nl geen gegevens worden vastgehouden. Het promoten en delen wordt gerealiseerd binnen LinkedIn, Facebook en Twitter zelf. Daar wordt gebruik gemaakt van cookies en scripts die uw gegevens vasthouden. Door uw gebruik van deze sociale netwerken veronderstellen wij dat u bekend en akkoord bent met hun privacy beleid en uw privacy instellingen aldaar. Uw gebruik van hun promotie- en deelfuncties op www.desk.nl sluit daarop aan.

Uw rechten

Uw persoonsgegevens in door Desk.nl voor derden ontwikkelde online oplossingen

De opdrachtgever van Desk.nl is de gegevensverantwoordelijke. Desk.nl is de verwerker van (persoons-)gegevens die de opdrachtgever plaatst. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u zich tot de voornoemde opdrachtgever wenden. Bij geen gehoor aldaar helpen wij u natuurlijk verder. Neem dan contact met ons op.

Desk.nl is zonder rechterlijke tussenkomst niet gemachtigd aanwezigheid van een opdrachtgever te bevestigen en/of gegevens van hen met derden te delen, anders dan bij wet, in haar algemene voorwaarden of de verwerkingsovereenkomst met de eigenaren van accounts is verplicht of toegestaan.

U heeft een directe relatie met Desk.nl of gegevens achtergelaten op onze eigen website

Dan is Desk.nl verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij eventueel van u hebt. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Uw rechten als gebruiker

De verantwoordelijke heeft u als gebruiker of uw persoonsgegevens als informatie doorgaans toegevoegd ter uitvoering van werkzaamheden of activiteiten die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst en/of uw betrokkenheid bij de organisatie en/of werkzaamheden/activiteiten van hen.

De gegevensverantwoordelijke is verplicht gevolg te geven aan het door u uitoefenen van uw rechten en uw verzoek binnen 1 maand in te willigen of - indien inwilligen complex is en meer tijd verlangt - met redenen omkleed te reageren en uw verzoek vervolgens binnen 3 maanden in te willigen. Tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is mogen u daarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

1. Het recht op dataportabiliteit

U kunt de verantwoordelijke verzoeken uw gegevens in digitale vorm over te dragen naar u of een derde partij.

2. Het recht om 'vergeten' te worden

Is de relatie waarbinnen u als gebruiker bent uitgenodigd niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar voor statistische of onderzoeks doeleinden door de houder worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u hen verzoeken uw gegevens te verwijderen.

3. Recht op inzage

U hebt ten allen tijden het recht om de inzage te krijgen in welke gegevens van u bij de verantwoordelijke aanwezig zijn / worden verwerkt.

4. Recht op rectificatie en aanvulling

U kunt de verantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig, onvolledig of onjuist zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te rectificeren of aan te vullen.

5. Het recht op beperking van de verwerking

U kunt de verantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig of overbodig zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te beperken.

6. Het recht om bezwaar te maken

Is de relatie waarbinnen uw gegevens zijn geplaatst niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar voor statistische of onderzoeks doeleinden door de houder worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u een bezwaar indienen bij verantwoordelijke en bijvoorbeeld verzoeken de verwerking te staken en/of uw gegevens te verwijderen.

7. Het recht op duidelijke informatie

U kunt de eigenaar van het account verzoeken inzicht te geven in uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

8. Het recht om een klacht in te dienen

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ vindt u de procedure daartoe.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze plek gepubliceerd.

Privacy verzoeken en meldingen

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht